Directori d'Empreses Canal de Vídeo

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

És una patronal d'empreses productores audiovisuals fundada l'any 1978.

De caràcter generalista, defensa i representa productores de tots els formats i de tot tipus de producció. Fomenta la cooperació empresarial i s'ocupa de proposar millores tant a les empreses com als diferents agents del sector. El principal actiu son les productores que en formen part i que ens legitimen com a representants.

Som singulars. Productores amb estructures petites-consolidades que troben dificultats per accedir a les fonts de finançament.

Som pioneres. Fundadores de les tres federacions de productores: FAPAE, PROA i PIAF, impulsem el #cinemasostenible i la gestió socialment responsable dins l'audiovisual.

PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (PAC)

www.pac.cat

pac@pac.cat

Tel: 935 118 383 / 638 753 962