Directori d'Empreses Canal de Vídeo

Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

És una patronal d'empreses productores audiovisuals fundada l'any 1978.

De caràcter generalista, defensa i representa productores de tots els formats i de tot tipus de producció. Fomenta la cooperació empresarial i s'ocupa de proposar millores tant a les empreses com als diferents agents del sector. El principal actiu son les productores que en formen part i que ens legitimen com a representants.

Som singulars. Productores amb estructures petites-consolidades que troben dificultats per accedir a les fonts de finançament.

Som pioneres. Fundadores de les tres federacions de productores: FAPAE, PROA i PIAF, impulsem el #cinemasostenible i la gestió socialment responsable dins l'audiovisual.

PRODUCTORS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA (PAC)

www.pac.cat

pac@pac.cat

Tel: 935 118 383 / 638 753 962

 

Barcelona Film Commission

És el servei que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'ICUB, posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat.

Ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l'exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona.

Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Barcelona Film Comission

www.bcncatfilmcommission.com

filmcommission@bcn.cat

Tel. 93 454 80 66