Directori d'Empreses Canal de Vídeo

Barcelona Film Commission

És el servei que l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'ICUB, posa a disposició del sector audiovisual per a ajudar-lo a filmar a la ciutat.

Ofereix assessorament a les produccions i actua d'intermediària entre aquestes i els diferents departaments de l'Administració pública per ajudar a tramitar els permisos de rodatge i sol·licitar l'exempció i/o la reducció de taxes per a produccions de tipus no publicitari a la ciutat de Barcelona.

Organitza reunions de coordinació de preparació dels rodatges a Barcelona i ofereix a través d'aquest web una base de dades d'empreses i professionals de l'audiovisual a Catalunya, així com de localitzacions arreu del territori.

Barcelona Film Comission

www.bcncatfilmcommission.com

filmcommission@bcn.cat

Tel. 93 454 80 66