Directori d'Empreses Canal de Vídeo

Neovideo Digital

Distribueix maquinària i programari de marques de reconegut prestigi de tot el món. Dirigida principalment al sector Media (vídeo i àudio professional, broadcast, streaming, cinema digital, etc.) s'adapta constantment a l'evolució a les noves eines dissenyades per les noves maneres de consum de continguts audiovisuals. 

NEOVIDEO DIGITAL

www.neovideo.es

Twitter

Tel. 93 594 65 39