Directori d'Empreses Canal de Vídeo

Fira MAC 2017

MÉS D'UNA TRENTENA D'EMPRESES HI PARTICIPEN

 

 

Emmarcat dins del Mercat Audiovisual de Catalunya, Fira MAC és l'espai ideat perquè les empreses puguin presentar i promoure els seus productes i serveis als professionals dels sectors tecnològic, audiovisual i creatiu.

Fira MAC ofereix un espai de dinamització per proporcionar rapidesa i intensitat al negoci empresarial, tot potenciant el contacte entre les empreses i els seus clients. En aquest àmbit conviuen els espais expositius, les presentacions i demostracions i les activitats participatives de cara al públic.

Com a complement, a Fira MAC l'espai també inclou l'espai de reunions i el bar i la zona de restauració.

El MAC 2017 té el compromís de seguir impulsant l’activitat empresarial dins el sector audiovisual, tecnològic i creatiu. En aquest sentit, ofereix a les empreses tres modalitats diferents per ser-hi presents, totes elles detallades en aquests dossiers.

ESPAI D'EXPOSITORS COMPLET AL 100%    GRÀCIES PER LA CONFIANÇA!

EN BREU, PODREU CONSULTAR EL CATÀLEG AMB LES EMPRESES PARTICIPANTS I LES SESSIONS PROGRAMADES.

CONTACTE

Àlex Marés

empresamac@gasl.cat

609 684 761

     Dossier Català                                                                                                           Dossier Castellà